Jak cytować publikację

Obraz Żydówek na froncie wschodnim II wojny światowej we współczesnych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Na przykładzie wydania internetowego amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”

Format cytowania:
PROPOLA, Krystian. Obraz Żydówek na froncie wschodnim II wojny światowej we współczesnych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Na przykładzie wydania internetowego amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”. Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), p. 243-264, lis. 2021. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2021/Numer-1-47/art/20294/>. Date accessed: 24 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.009.14611.