Jak cytować publikację

Artystki i miłośniczki sztuki – kobiety w żydowskim życiu artystycznym międzywojennej Warszawy. W kręgu Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych

Format cytowania:
PIąTKOWSKA, Renata. Artystki i miłośniczki sztuki – kobiety w żydowskim życiu artystycznym międzywojennej Warszawy. W kręgu Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), p. 175-211, lis. 2021. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2021/Numer-1-47/art/20296/>. Date accessed: 24 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.007.14609.