Jak cytować publikację

Genderowy wymiar jidyszowej literatury masowej w twórczości Szomera

Format cytowania:
STEPNOWSKI, Adam. Genderowy wymiar jidyszowej literatury masowej w twórczości Szomera. Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), p. 123-151, lis. 2021. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2021/Numer-1-47/art/20298/>. Date accessed: 24 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.005.14607.