Jak cytować publikację

Modlitewniki dla Żydówek w języku polskim, ich autorzy i użytkowniczki. Casus Żydów warszawskich połowy XIX wieku

Format cytowania:
RYBIńSKA, Agata. Modlitewniki dla Żydówek w języku polskim, ich autorzy i użytkowniczki. Casus Żydów warszawskich połowy XIX wieku. Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), p. 99-121, lis. 2021. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2021/Numer-1-47/art/20299/>. Date accessed: 24 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.004.14606.