Jak cytować publikację

Kobiece micwot – rola i pozycja kobiety w świetle religijnego prawa żydowskiego

Format cytowania:
KELLER, Szoszana. Kobiece micwot – rola i pozycja kobiety w świetle religijnego prawa żydowskiego. Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), p. 17-39, lis. 2021. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2021/Numer-1-47/art/20301/>. Date accessed: 24 lis. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.002.14604.