Jak cytować publikację

Portrety podwójne, 1939–1956. Wspomnienia polskich Żydówek z sowieckiej Rosji

Format cytowania:
RUTA, Magdalena. Portrety podwójne, 1939–1956. Wspomnienia polskich Żydówek z sowieckiej Rosji. Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), p. 491-533, gru. 2021. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2021/Numer-2-48/art/20649/>. Date accessed: 23 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.020.15075.