Jak cytować publikację

Działalność dobroczynna kobiet w gminach żydowskich w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku

Format cytowania:
MICHAłOWSKA-MYCIELSKA, Anna. Działalność dobroczynna kobiet w gminach żydowskich w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), p. 277-293, gru. 2021. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2021/Numer-2-48/art/20657/>. Date accessed: 23 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.21.012.15067.