Jak cytować publikację

Eliza Matusiak, Joanna Bachura-Wojtasik, Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 156.

Format cytowania:
ROZENFELD, Anna. Eliza Matusiak, Joanna Bachura-Wojtasik, Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 156. Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), p. 197-201, wrz. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-1-49/art/21933/>. Date accessed: 28 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.007.16301.