Jak cytować publikację

Problematyka żydowska na łamach „Słowa Pomorskiego” w latach 1938–1939

Format cytowania:
PIELKA, Mateusz. Problematyka żydowska na łamach „Słowa Pomorskiego” w latach 1938–1939. Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), p. 161-196, wrz. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-1-49/art/21934/>. Date accessed: 28 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.006.16300.