Jak cytować publikację

„Erszte Judisze Szach-Cajtung” i „Erszte Judisze Sport-Cajtung” – pierwsze jidyszowe czasopisma sportowe wydawane w Łodzi i ich zawartość

Format cytowania:
ŁAGODZIńSKA-PIETRAS, Anna. „Erszte Judisze Szach-Cajtung” i „Erszte Judisze Sport-Cajtung” – pierwsze jidyszowe czasopisma sportowe wydawane w Łodzi i ich zawartość. Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), p. 107-132, wrz. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-1-49/art/21936/>. Date accessed: 28 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.004.16298.