Jak cytować publikację

Ethno-Symbolism in Aron Lyuboshitsky’s Hebrew Literary Works for Jewish Youth

Format cytowania:
TOHAR, Vered. Ethno-Symbolism in Aron Lyuboshitsky’s Hebrew Literary Works for Jewish Youth. Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), p. 85-106, wrz. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-1-49/art/21937/>. Date accessed: 28 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.003.16297.