Jak cytować publikację

Otwieranie żydowskich domów modlitwy – rozstrzygnięcia prawno-administracyjne i pragmatyka urzędnicza w guberni piotrkowskiej (koniec XIX – początek XX wieku)

Format cytowania:
PAWEłCZYK-DURA, Kamila. Otwieranie żydowskich domów modlitwy – rozstrzygnięcia prawno-administracyjne i pragmatyka urzędnicza w guberni piotrkowskiej (koniec XIX – początek XX wieku). Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), p. 63-83, wrz. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-1-49/art/21938/>. Date accessed: 28 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.002.16296.