Jak cytować publikację

Od cmentarza żydowskiego po Wawel. Działalność Hochstimów – rodziny żydowskich kamieniarzy z Krakowa

Format cytowania:
MAśLAK-MACIEJEWSKA, Alicja; ZARUBIN, Przemysław. Od cmentarza żydowskiego po Wawel. Działalność Hochstimów – rodziny żydowskich kamieniarzy z Krakowa. Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), p. 1-61, wrz. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-1-49/art/21939/>. Date accessed: 28 wrz. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.001.16295.