Jak cytować publikację

Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik” za lata 1998–2022 (numery 1–50)

Format cytowania:
GąSIOROWSKI, Stefan. Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik” za lata 1998–2022 (numery 1–50). Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 377-442, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22975/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.014.17184.