Jak cytować publikację

Audrey Kichelewski, Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie, tłum. z jęz. franc. Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2021, ss. 394, [2].

Format cytowania:
WęGRZYN, Ewa. Audrey Kichelewski, Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie, tłum. z jęz. franc. Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2021, ss. 394, [2]. Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 370-375, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22976/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.020.17487.