Jak cytować publikację

Joanna Beata Michlic, Piętno Zagłady. Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce, tłum. z jęz. ang. Adam Musiał, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2020, ss. 275, [1], tabl. 16, il.

Format cytowania:
GRąDZKA-REJAK, Martyna. Joanna Beata Michlic, Piętno Zagłady. Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce, tłum. z jęz. ang. Adam Musiał, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2020, ss. 275, [1], tabl. 16, il. Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 361-369, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22977/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.019.17486.