Jak cytować publikację

Mojżesz Wasercug (ok. 1760–1832) i jego pamiętnik, wstęp i oprac. Anna Michałowska-Mycielska, tłum. Aleksandra Czarnecka, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2022, ss. 118, XXI, il. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (Źródła do Dziejów Żydów Polskich, t. 3).

Format cytowania:
ONISZCZUK, Aleksandra. Mojżesz Wasercug (ok. 1760–1832) i jego pamiętnik, wstęp i oprac. Anna Michałowska-Mycielska, tłum. Aleksandra Czarnecka, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2022, ss. 118, XXI, il. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (Źródła do Dziejów Żydów Polskich, t. 3). Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 349-353, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22979/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.017.17484.