Jak cytować publikację

Operacja Wyjazd z Polski: Katriel Katz i jego dyplomatyczna misja w Polsce (1956–1958)

Format cytowania:
WęGRZYN, Ewa. Operacja Wyjazd z Polski: Katriel Katz i jego dyplomatyczna misja w Polsce (1956–1958). Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 291-307, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22983/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.012.17182.