Jak cytować publikację

Od Za grzechy do Bezdomnych. Aleksander Marten (1898–1942?), artysta żydowskiej i polskiej kinematografii dźwiękowej

Format cytowania:
WłODEK, Roman. Od Za grzechy do Bezdomnych. Aleksander Marten (1898–1942?), artysta żydowskiej i polskiej kinematografii dźwiękowej. Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 269-290, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22984/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.011.17181.