Jak cytować publikację

Żydowskie osadnictwo wiejskie w świetle ankiety włościańskiej 1814 roku: postrzeganie Żydów a rzeczywistość społeczno-gospodarcza na początku XIX wieku

Format cytowania:
KACZYńSKA, Katarzyna. Żydowskie osadnictwo wiejskie w świetle ankiety włościańskiej 1814 roku: postrzeganie Żydów a rzeczywistość społeczno-gospodarcza na początku XIX wieku. Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 235-268, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22985/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.010.17180.