Jak cytować publikację

Hebrajski średniowieczny (?) epigraf z Chełma

Format cytowania:
TRZCIńSKI, Andrzej. Hebrajski średniowieczny (?) epigraf z Chełma. Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 215-234, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22986/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.009.17179.