Jak cytować publikację

Na jubileusz 25-lecia czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik” (numery 1–50/1998–2022)

Format cytowania:
GąSIOROWSKI, Stefan. Na jubileusz 25-lecia czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik” (numery 1–50/1998–2022). Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), p. 203-213, gru. 2022. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2022/Numer-2-50/art/22987/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.22.008.17178.