Jak cytować publikację

Oleg Budnitskii, Russian Jews Between the Reds and the Whites, 1917–1920, przeł. Timothy J. Portice, University of Pennsylvania Press: Philadelphia 2012, 508 s.

Format cytowania:
ZIELIńSKI, Konrad. Oleg Budnitskii, Russian Jews Between the Reds and the Whites, 1917–1920, przeł. Timothy J. Portice, University of Pennsylvania Press: Philadelphia 2012, 508 s. Studia Judaica, 2013, Nr 1 (31), p. 143-152, maj 2013. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2013/Numer-1(31)/art/5460/>. Date accessed: 06 maj 2013 doi:.