Jak cytować publikację

O konsekwencjach II wojny światowej i zagłady Żydów dla stosunków polsko-żydowskich. Nowe ujęcia

Format cytowania:
KRZYWIEC, Grzegorz. O konsekwencjach II wojny światowej i zagłady Żydów dla stosunków polsko-żydowskich. Nowe ujęcia. Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), p. 187-203, maj 2013. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2013/Numer-2(32)/art/5462/>. Date accessed: 06 maj 2013 doi:.