Jak cytować publikację

Żydzi w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego

Format cytowania:
KROCZAK, Jerzy. Żydzi w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego. Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), p. 275-299, mar. 2017. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2016/Numer-2-(38)/art/9044/>. Date accessed: 31 mar. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.16.013.6224.