Jak cytować publikację

Ostatnie auto da fé w Europie? Sprawa Żyda Borocha Lejbowa i kapitana-lejtnanta Aleksandra Woznicyna oraz jej konsekwencje

Format cytowania:
SZK&OACUTE;łKA, Maciej. Ostatnie auto da fé w Europie? Sprawa Żyda Borocha Lejbowa i kapitana-lejtnanta Aleksandra Woznicyna oraz jej konsekwencje. Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), p. 301-316, mar. 2017. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2016/Numer-2-(38)/art/9045/>. Date accessed: 31 mar. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/24500100STJ.16.014.6225.