Jak cytować publikację

Magdalena Bendowska, Jan Doktór, Amsterdam polskich Żydów. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2016, ss. 168 [98 ilustracji].

Format cytowania:
TRZCIńSKI, Andrzej. Magdalena Bendowska, Jan Doktór, Amsterdam polskich Żydów. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2016, ss. 168 [98 ilustracji]. Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), p. 331-335, mar. 2017. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2016/Numer-2-(38)/art/9047/>. Date accessed: 31 mar. 2017 doi:.