Jak cytować publikację

Anna Michałowska-Mycielska, Sejm Żydów litewskich (1623–1764), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2014, ss. 325, nlb. 1.

Format cytowania:
GąSIOROWSKI, Stefan. Anna Michałowska-Mycielska, Sejm Żydów litewskich (1623–1764), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2014, ss. 325, nlb. 1. Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), p. 335-340, mar. 2017. ISSN 2450-0100. Available at: <https://www.ejournals.eu/SJ/2016/Numer-2-(38)/art/9054/>. Date accessed: 31 mar. 2017 doi:.