Jak cytować publikację

Technika przekładu i wartości estetyczne polskich średniowiecznych żywotów Świętych

Format cytowania:
MLECZEK, Anna. Technika przekładu i wartości estetyczne polskich średniowiecznych żywotów Świętych. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), p. 65-82, maj 2019. ISSN 2080-2358. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZG/2019/Zeszyt-9/art/14133/>. Date accessed: 15 maj 2019 doi:.