Jak cytować publikację

Wieloaspektowa analiza „Żalów” Owidiusza (Tr. IV 10, 1–8)

Format cytowania:
ŁACIAK, Dominik. Wieloaspektowa analiza „Żalów” Owidiusza (Tr. IV 10, 1–8). Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), p. 115-130, wrz. 2022. ISSN 2720-4812. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZG/2022/Zeszyt-11/art/22004/>. Date accessed: 14 wrz. 2022 doi:.