Jak cytować publikację

Rozwijanie sprawności słuchania z wykorzystaniem materiałów autentycznych na przykładzie filmu „Groundhog Day”

Format cytowania:
MADEJ-BORYCHOWSKA, Joanna. Rozwijanie sprawności słuchania z wykorzystaniem materiałów autentycznych na przykładzie filmu „Groundhog Day”. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), p. 103-113, wrz. 2022. ISSN 2720-4812. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZG/2022/Zeszyt-11/art/22005/>. Date accessed: 14 wrz. 2022 doi:.