Jak cytować publikację

The workplace – ESP lessons

Format cytowania:
OPIELA, Katarzyna. The workplace – ESP lessons. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), p. 49-102, wrz. 2022. ISSN 2720-4812. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZG/2022/Zeszyt-11/art/22006/>. Date accessed: 14 wrz. 2022 doi:.