Jak cytować publikację

Christmas ESP lessons

Format cytowania:
MACHAłA, Katarzyna. Christmas ESP lessons. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), p. 23-47, wrz. 2022. ISSN 2720-4812. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZG/2022/Zeszyt-11/art/22007/>. Date accessed: 14 wrz. 2022 doi:.