Jak cytować publikację

Teaching advanced students who have reached a plateau – challenges and possible solutions

Format cytowania:
LUBIńSKA-PYLA, Dorota. Teaching advanced students who have reached a plateau – challenges and possible solutions. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), p. 9-22, wrz. 2022. ISSN 2720-4812. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZG/2022/Zeszyt-11/art/22008/>. Date accessed: 14 wrz. 2022 doi:.