Jak cytować publikację

“I Would Pick More Daisies” by Nadine Stair.

Format cytowania:
RAźNY, Irena. “I Would Pick More Daisies” by Nadine Stair. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015), p. 123-125, kwi. 2016. ISSN 2080-2358. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZG/2015/Zeszyt-5/art/7083/>. Date accessed: 28 kwi. 2016 doi:.