Jak cytować publikację

Zakorzeniona w przeszłości chińska wizja zielonej przyszłości. Koncepcja cywilizacji ekologicznej

Format cytowania:
MIKRUT-ŻACZKIEWICZ, Agnieszka. Zakorzeniona w przeszłości chińska wizja zielonej przyszłości. Koncepcja cywilizacji ekologicznej. The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, First View, 15 (1/2022), p. 00-00, maj 2022. ISSN 2450-6249. Available at: <https://www.ejournals.eu/PJACNS/First-View/1-2022/art/21495/>. Date accessed: 26 maj 2022 doi:.