Jak cytować publikację

Kilka uwag o problemie przekładu na marginesie książki: Łukasz Stypuła, Keter malchut Szlomo ibn Gabirola (Korona królestwa). Wprowadzenie – tekst hebrajski – tłumaczenie – komentarz, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2013, s. 282.

Format cytowania:
KOSIOR, Wojciech. Kilka uwag o problemie przekładu na marginesie książki: Łukasz Stypuła, Keter malchut Szlomo ibn Gabirola (Korona królestwa). Wprowadzenie – tekst hebrajski – tłumaczenie – komentarz, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2013, s. 282. The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2015, 1 (1/2015), p. 109-113, gru. 2015. ISSN 2450-6249. Available at: <https://www.ejournals.eu/PJACNS/2015/1(2015)/art/6218/>. Date accessed: 28 gru. 2015 doi:.