Jak cytować publikację

Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)

Format cytowania:
KUDELSKA, Marta; STASZCZYK, Agnieszka; ŚWIERZOWSKA, Agata. Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok). The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), p. 93-107, lut. 2017. ISSN 2450-6249. Available at: <https://www.ejournals.eu/PJACNS/2016/2(2016)/art/8804/>. Date accessed: 23 lut. 2017 doi:.