Jak cytować publikację

98 dni „Wiadomości Krakowskich” (1922–1923)

Format cytowania:
CIEśLIKOWA, Agnieszka J. 98 dni „Wiadomości Krakowskich” (1922–1923). Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, p. 131-143, gru. 2019. ISSN 2543-733X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SSB/2019/Tom-XXVIII/art/15330/>. Date accessed: 03 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/2543733XSSB.19.011.11410.