Jak cytować publikację

Obraz Rosji i Rosjan w krakowskiej prasie 1918 roku. Perspektywa kulturowa: kodowanie – dekodowanie i re-kodowanie

Format cytowania:
ABASSY, Małgorzata. Obraz Rosji i Rosjan w krakowskiej prasie 1918 roku. Perspektywa kulturowa: kodowanie – dekodowanie i re-kodowanie. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, p. 113-129, gru. 2019. ISSN 2543-733X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SSB/2019/Tom-XXVIII/art/15331/>. Date accessed: 03 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/2543733XSSB.19.010.11409.