Jak cytować publikację

Kariera lekarska Jana Noskowskiego (1478–1542)

Format cytowania:
SROKA, Stanisław A. Kariera lekarska Jana Noskowskiego (1478–1542). Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, p. 15-28, cze. 2020. ISSN 2543-733X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SSB/2020/Tom-XXIX/art/17052/>. Date accessed: 22 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2543733XSSB.20.002.12189.