Jak cytować publikację

Wśród polityków i artystów. Topos Europy Środkowej w polityce kulturalnej Czech w latach 2004–2018

Format cytowania:
SZUMOWIECKA, Alicja. Wśród polityków i artystów. Topos Europy Środkowej w polityce kulturalnej Czech w latach 2004–2018. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, p. 189-215, gru. 2022. ISSN 2543-733X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SSB/2022/Tom-XXXI/art/22504/>. Date accessed: 12 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/2543733XSSB.22.010.16712.