Jak cytować publikację

Turkey’s Policy towards the Balkans during the Cold War

Format cytowania:
WOźNICA, Rafał. Turkey’s Policy towards the Balkans during the Cold War. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, p. 89-103, wrz. 2023. ISSN 2543-733X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SSB/2023/Tom-XXXII/art/24236/>. Date accessed: 29 wrz. 2023 doi:https://doi.org/10.4467/2543733XSSB.23.005.18431.