Jak cytować publikację

Rozpad państw wielonarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyczyny i skutki

Format cytowania:
RYCHL&IACUTE;K, Jan. Rozpad państw wielonarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyczyny i skutki. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2015, Tom XXIII, p. 109-116, mar. 2016. ISSN 2543-733X. Available at: <https://www.ejournals.eu/SSB/2015/Tom-XXIII/art/6769/>. Date accessed: 18 mar. 2016 doi:.