Jak cytować publikację

Post-Neolithic occupation in Tunel Wielki Cave (southern Poland)

Format cytowania:
KOT, Małgorzata; WOJENKA, Michal; CZAJKA, Grzegorz; KONTNY, Bartosz; GRYCZEWSKA, Natalia. Post-Neolithic occupation in Tunel Wielki Cave (southern Poland). Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), p. 17-39, gru. 2020. ISSN 2199-5915. Available at: <https://www.ejournals.eu/FQ/2020/Vol-88/art/18610/>. Date accessed: 13 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/21995923FQ.20.002.13191.