Jak cytować publikację

Wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie w 1858 roku. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny

Format cytowania:
LESIAK-PRZYBYł, Bożena. Wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie w 1858 roku. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, p. 29-40, maj 2016. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2015/2015/art/7148/>. Date accessed: 18 maj 2016 doi:https://doi.org/10.4467/25440500RBN.15.003.6595.