Jak cytować publikację

Portret Jędrzeja Kitowicza, niezwykły dar dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z 1859 r. i jego konserwacja w 2013 r

Format cytowania:
GRODZISKA-Oż&OACUTE;G, Karolina. Portret Jędrzeja Kitowicza, niezwykły dar dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z 1859 r. i jego konserwacja w 2013 r. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, p. 63-68, maj 2016. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2015/2015/art/7151/>. Date accessed: 18 maj 2016 doi:https://doi.org/10.4467/25440500RBN.15.006.6598.