Jak cytować publikację

Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681–1743), kupca i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza z 1743 roku

Format cytowania:
ZIEMIERSKI, Maciej. Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681–1743), kupca i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza z 1743 roku. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, p. 75-107, maj 2016. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2015/2015/art/7153/>. Date accessed: 18 maj 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25440500RBN.15.008.6600.