Jak cytować publikację

Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862–1864 jako źródło do badań nad dziejami teatru polskiego

Format cytowania:
ULJASZ, Adrian. Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862–1864 jako źródło do badań nad dziejami teatru polskiego. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, p. 127-143, maj 2016. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2015/2015/art/7155/>. Date accessed: 18 maj 2016 doi:https://doi.org/10.4467/25440500RBN.15.010.6602.