Jak cytować publikację

Grafika użytkowa (1991–2013). Historia i działalność Krakowskiej Galerii Ekslibrisu

Format cytowania:
BROńKA, Joanna. Grafika użytkowa (1991–2013). Historia i działalność Krakowskiej Galerii Ekslibrisu. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, p. 287-303, maj 2016. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2015/2015/art/7164/>. Date accessed: 18 maj 2016 doi:https://doi.org/10.4467/25440500RBN.15.019.6611.